בחירת רמקולים למערכת קולנוע ביתית

רמקולים עבור מערכת קולנוע ביתית מוציאים עוצמות שמע חזקות. האחרונות אמנם תלויות במגבר או ברסיבר שתחברו, אבל בהינתן רמקולים קטנים בעלי מוגבלות בעוצמה, סיבוב כפתור הווליום באמצעי ההגברה לא ישנה את התוצאה. בנוסף, רמקולים צריכים להיות ערוכים לקלוט את כל התדרים, מתדרי הבס הנמוכים ועד לתדרים הגבוהים ביותר.

שיטות הטמעת רמקולים במערכת קולנוע ביתית

ניתן להטמיע רמקולים ליד אמצעי הצפייה שלכם כשהם ניידים וניתנים להזזה, או לחצוב אותם בקיר. ניתן גם לרכוש מכשיר שנקרא “מקרן קול” אשר מורכב מאסופה של רמקולים. על אף שהמכשיר מונח במקום אחד, הוא מפזר את הסאונד ברחבי החדר ויוצר אפקט זהה במתכונתו לזה של מספר רמקולים בלוקיישנים שונים.

בחירה ברמקולים המתאימים לקולנוע ביתי

בחירה זו צריכה להתבסס על איכות המוצר שאתם עתידים לרכוש. רמקולים המתאימים למערכת קולנוע ביתי יהיו לעולם כאלו שקולטים את כל טווח התדרים שיושמע, מהבאסים שנשמעים מעט מאד בסמארטפונים ובמכוניות ועד לתדרים הגבוהים ביותר. בנוסף, ניתן לבסס מערכת של 2 רמקולים בפורמט LEFT RIGHT או לרכוש אסופת רמקולים גדולה שיוצרת סאונד רוחבי בחדר.

המשמעות של רמקולים איכותיים בקולנוע הביתי שלכם

רמקולים איכותיים אינם מוגבלים בטווח התדרים וגם לא בעוצמה. ניתן להגביר ולשמוע איזה שיר או תכנית טלוויזיה שרוצים, והרמקול לא יחסיר אינפורמציית סאונד אלא יספק לכם את כולה. שירים שלמים ששמעתם עד כה יישמעו שונה לחלוטין כשהם יהיו על מערכת קולנוע ביתי, וינוגנו על ידי הרמקולים שלה.

סוג הרמקולים האידיאלי לקולנוע ביתי

אנו ממליצים על רמקולים פסיביים ללא מגבר פנימי. רמקולים אלו אינם פועלים אלא בחיבור מגבר או רסיבר וכאן טמון היתרון שלכם ברכישה. כשהם פסיביים, אין גבול לצלילים שאתם יכולים להוציא בהגברה או בתדרים. כאשר הם אקטיביים, יש מגבלה על פי המגבר המוטמע בתוך הרמקול, והוא לא בהכרח יספק את הווליומים והתדרים שאתם מבקשים שהוא יספק. לכן, במערכת קולנוע ביתי נהוג לחלק עומס עבודה, הרמקולים אחראיים להוצאת התוצר המוגבר, והמגבר או הרסיבר לעיבוד הסאונד בווליום ובגוון. בדרך זו יש לכם אמצעי שמע איכותי שיספק סאונד בעוצמה, ללא החסרת אינפורמציה ובצלילות יתר.